7 см, 4 см, 10 см өлшемді тік бұрышты параллелепипедтің толық бетінің (жазбасының) ауданын тап​

Question

7 см, 4 см, 10 см өлшемді тік бұрышты параллелепипедтің толық бетінің (жазбасының) ауданын тап​

in progress 0
Harper 1 week 2021-09-14T00:27:14+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 7 cm , 4 cm . 20 cm is the questions

Leave an answer

45:7+7-4:2-5:5*4+35:2 =? ( )